Ga naar de inhoud
Home » Keuren van EHBO artikelen

Keuren van EHBO artikelen

Veilig werken, is prettig werken

IJMOND TECHNIEK keurt uw oogspoelflessen, EHBO koffers en AED

De keuring van EHBO-koffers dient (half)jaarlijks te geschieden zodat u voldoet aan de Arbowetgeving en in geval van calamiteiten niet misgrijpt. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is ook bepaald dat werkgevers verplicht zijn er voor te zorgen dat binnen de onderneming voldoende hulpverleners en verbandmiddelen aanwezig zijn voor het verlenen van eerste hulp in geval van calamiteiten.

Praktisch iedere AED heeft een ingebouwde zelftest en geeft via een led lampje of piepje een signaal af als er iets mis is met de AED. Toch blijkt dat dit signaal vaak niet door de omgeving wordt opgepikt of dat er niks mee gebeurt. In de praktijk komen wij helaas tegen dat de batterij uit de AED is gehaald omdat “hij zo vervelend aan het piepen was”. Dit is natuurlijk niet wenselijk.

Wat u kunt verwachten van de keuring EHBO artikelen

Tijdens deze inspectie controleren wij of de standaard verbandmiddelen en hulpmiddelen (zoals pleisters, gaasjes, snelverband en watten) nog in voldoende mate aanwezig zijn. Bovendien wordt  bekeken of de extra verbandmiddelen/hulpmiddelen aangevuld/vervangen dienen te worden.

verkoop

Middel afgekeurd, u kunt bij ons nieuw kopen.

periode

Minimaal is een jaarlijkse cyclus gewenst. Wij plannen.

online

Indien u dat wenst online inzicht in keurcertificaten

verplicht

Ja, ARBO wetgeving

Tarieven
Het onderhouden en keuren van EHBO artikelen is tariefafhankelijk, welke onderdelen mogen vervangen, etc. Wij reken voorrijkosten en kunnen eventueel op basis van een telefonisch consult een indicatie van de kosten doorgeven.

Heeft u niet zo veel artikelen, u mag ze ook bij ons afgeven ter keuring in de werkplaats te Beverwijk, meestal kunt u ze dan de volgende dag gekeurd weer ophalen.

Harmoniestraat 8 1961 AV VELSEN-NOORD—–info@ijmondtechniek.nl—-Kvk 67104010—-IBAN NL47KNAB0404085636