Ga naar de inhoud
Home » Meer informatie over de NEN 3140 keuring

Meer informatie over de NEN 3140 keuring

Meer informatie over de NEN 3140 keuring

De bedrijfsvoering van elektrische installaties is geregeld in de normen NEN-EN 50110-1 (de algemene Europese bepalingen) en NEN 3140 (de aanvullende Nederlandse bepalingen). De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn sinds april 2011 volledig met elkaar geïntegreerd.
 
NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Bij deze keuring wordt een visuele inspectie uitgevoerd en een inspectie door metingen en beproevingen. 
 
De bevindingen worden in een keuringscertificaat gedocumenteerd en er wordt bij een goedkeuring een NEN 3140 keuringslabel met datum geplaatst, zodat je kunt zien dat de machine is gekeurd en wanneer de volgende inspectie nodig is. 
 
Nadat een machine is gerepareerd moet er altijd een nieuwe keuring plaatsvinden, tenzij het gaat om minimale reparaties, zoals het vervangen van een lampje, etc. De verantwoording ligt bij de werkgever of installatieverantwoordelijke. Hij doet een risicoanalyse (NEN 3140 bepaling 5.3.3.101.3).
Indien een bedrijf geen kwaliteitssysteem hanteert geldt de Arbowet. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (of kortweg Arbobesluit) is het de taak van de werkgever om te zorgen dat elektrische installaties en gereedschappen veilig zijn om te gebruiken. 
 
Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld dit mogelijk te maken. Door toereikend (periodiek) onderhoud en inspectie kan de werkgever dit dus aantonen.

Harmoniestraat 8 1961 AV VELSEN-NOORD—–info@ijmondtechniek.nl—-Kvk 67104010—-IBAN NL47KNAB0404085636