Validatie/kalibratie lasapparatuur (NEN-EN 50504)

Om aan bijvoorbeeld de norm NEN-EN 1090 of NEN-EN-ISO 3834 te kunnen voldoen, is vaak alleen een elektrische veiligheidskeuring volgens NEN 3140 niet voldoende. Uw lasmachine moet dan ook worden onderhouden volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-4 en dit moet soms ook worden gedocumenteerd.

afbeeldingvaliderenenkalibreren

Tevens moet de lasmachine volgens de in de norm NEN-EN 50504 bepaalde richtlijnen gevalideerd worden, wat inhoudt: Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven ampèrage en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. De betreffende lasmachine wordt aangesloten op een gekalibreerde Validator meetunit met weerstandskast waarmee de aangegeven ampèrage en voltage worden vergeleken. De afgelezen waardes en eventuele afwijkingen hiervan worden gedocumenteerd en in uw certificaat gezet.

Kalibratie is het opnieuw instellen of afregelen van de lasmachine. blijkt bij validatie dat de waardes een te grote afwijking hebben en buiten de richtlijnen vallen van de norm NEN-EN 50504 zal er bekeken moeten worden of dit apparaat opnieuw gekalibreerd kan worden.

Keuring, validatie, kalibratie en onderhoud bij IJmond Techniek
Er wordt met u overlegd, wanneer een machine toe is aan een volgende keuring en/of validatie. Ik kom periodiek bij u langs om met gekalibreerde apparatuur uw machines weer aan de eisen te laten voldoen. Ook verstrek ik u de juiste rapporten en agendeer wanneer uw machines weer opnieuw gekeurd en gevalideerd dienen te worden. Zo heeft u zelf weinig omkijken naar het hele keuringsverhaal en zorgen we er samen voor dat uw machines veilig en correct werken en daarbij minimaal stil komen te staan.

Wilt u meer informatie over dit hele proces? Ik kom graag bij u langs. Mail of bel voor een afspraak.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren